Simpozijumi
Odštampaj E-mail

 


Održani Simpozijumi sa naslovima tema

Teme održanih Simpozijuma u organizaciji Farmaceutske komore Republike Srpske:

1.

26.06.2004.   I  Simpozijum na Jahorini

Neželjena dejstva lijekova

2.

25.06.2005.  II  Simpozijum na Jahorini

Primjena lijekova u trudnoći i dojenju

3.

25.06.2006.  III Simpozijum na Jahorini

Terapija oboljenja  trećeg životnog doba

4.

01.07.2007.  IV Simpozijum na Jahorini

Terapija bola

5.

29.06.2008.  V   Simpozijum na Jahorini

Alergija

6.

04.06.2009.  VI  Simpozijum u Trebinju

 

7.

20.05.2010.  VII  Simpozijum u Banjaluci

 

 8. 12.05.2011.  VIII  Simpozijum u Tesliću Biljni i dijetetski preparati
 9. 24.05.2012.  IX  Simpozijum u Tesliću Dijabetes: prevencija i terapija

10.

25.5.2013. X Simpozijum u Tesliću

Terapija malignih bolesti

 11. 22.5.2014. XI Simpozijum Ankscoznost i Depresija
 12. 7.5.2015. XII Simpozijum u Tesliću 
 13. 26.5.2016. XIII Simpozijum u Tesliću Koža

 

Teme održanih Simpozijuma u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske: 

 1.

20.10.2001. III  Simpozijum u Tesliću

Farmaceutski dani – nastanak i  razvoj farmakopeje na tlu Jugoslavije

 2.

05.10.2002. IV Simpozijum u   Trebinju

Farmaceutski dani

Antibiotici

 3.

19.10.2003  V Simpozijum u Tesliću

Farmaceutski dani

Lijekovi

 4.

20.11.2004. VI Simpozijum u Tesliću

Farmaceutski dani

 5.

06.11.2005. VII Simpozijum u Tesliću

Zdravstveni problemi u menopauzi

 6.

29.10.2006. VIII Simpozijum u Tesliću

Koža – omotač,barijera, neuroreceptor

 7.

28.10.2007.  IX Simpozijum u Tesliću

Antiepileptici

 8.

19.10.2008.  X  Simpozijum u Tesliću

Urinarne infekcije

 9.

15.10.2009.  XI Simpozijum u Laktašima

 

10.

07.10.2010.  XII Simpozijum u Tesliću

 

 11. 11.10.2012 XIII Simpozijum u Tesliću
 Farmaceutski dani
 12. 27.9.2013. XIV Simpozijum u Bijeljini
 Farmaceutski dani
 13. 3.10.2014. XV Simpozijum u Tesliću
 Farmaceutski dani
 14. 24.9.2015. XVI Simpozijum u Neumu
 Farmaceutska izvrsnost u službi zdravlja pacijenta
 15. 23.9.2016. XVII Simpozijum u Banjaluci
 Alergija-bolest savremenog doba