Regulativa

1 Zakon o zdravstvenim komorama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 35/03)
2 Statut Farmaceutske komore Republike Srpske
3 Kodeks dentološkog i etičkog nivoa usavršavanja članova
4 Pravilnik o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Farmaceutske komore Republike Srpske
5 Saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite na Pravilnik opostupku i načinu provjere znanja članova Farmaceutske komore Republike Srpske;
6 Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti
7 Pravilnik o uslovima i postupku dodjele naziva primarijus (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 18/12”);
8 Zakon o apotekarskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 119/08, 1/12);
9 Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 106/09);
10 Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 01/09, 106/09);
11 Odluka Ustavnog suda Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 6/13);
12 Odluka Ustavnog suda Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/13)
13 Registar apooteka u Republici Srpskoj
14 Spisak lijekova koji imaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini
15 Ostali propisi iz oblasti farmacije koji su u nadležnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
16 Ostali propisi iz oblasti farmacije koji su u nadležnosti Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
17 Ostali propisi iz oblasti farmacije koji su u nadležnosti Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
18 Pravilnik o stipendijama i dodjeli jednokratne pomoći Farmaceutske komore Republike Srpske