Конкурс за додјелу котизације за 8. Конгрес фармацеута у Београду PDF OdÅ¡tampaj E-mail

Поштоване колеге,
Фармацеутска комора ће на предстојећем 8. Конгресу фармацеута у Београду који ће се одржати од 12-15. октобра двоје колега спонзорисати котизацијом, и то једног магистра фармације и једног магистра фармације – медицинског биохемичара.

Спонзорисане колеге ће бити у обавези да послије конгреса у сарадњи са ФКРС припреме два предавања из области од интереса која ће бити представљена осталим члановима током наредне године у виду вебинара или скупова уживо уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала.

Услов за спонзорисање су измирене финансијске обавезе према комори (односно непостојање дуга до тренутка подношења пријаве у текућој години као и изостанак опомена о плаћању чланарине из претходне године). Предност при одабиру ће имати кандидати који имају пријављене радове на конгресу или евентуално имају завршене специјализације из области за које конкуришу као предавачи.

Да бисте се пријавили потребно је на адресу е-поште коморе доставити образац пријаве, кратку биографију и мотивационо писмо уз минимум двије области које су Вам од интереса и из којих бисте били вољни припремити предавање за остале колеге. Избор тема и одржавање вебинара/предавања вршиће се у договору са стручном службом уз координацију са предсједницима коморе крајем 2022. године.

Пријаве је потребно поднијети мејлом до сриједе, 10. августа 2022; а имена кандидата који буду добили котизације послије разматрања пријава у Извршном одбору биће објављена на веб страници коморе (у дијелу Вијести) најкасније до 1. септембра 2022.

На овај начин ФКРС жели да допринесе ширењу знања међу колегама. У зависности од интересовања чланова за похађање/слушање и резултата будућих вебинара, Извршни одбор коморе ће размислити о понављању овакве праксе.
Главни критеријум за одабир кандидата за спонзорисање убудуће ће бити прихваћеност радова на конгресима (чиме желимо да подстакнемо чланове на лични професионални развој али и развој фармацеутске праксе у Републици Српској); уз обавезно достављање доказа (зборника радова) о стављању Фармацеутске коморе Републике Српске у другу афилијацију (повезницу поред постојеће са мјестом запослења) кандидата у прихваћеним сажецима/апстрактима или линкова на којима се они налазе уколико су искључиво у електронској форми.

Прилог: пријава на конкурс за котизацију на Конгресу фармацеута у Београду

С поштовањем,
прим. мр фарм. Јадранка Бјелаковић, предсједник ФКРС
прим. мр фарм. Желимир Јањић, спец; предсједник ИО ФКРС