Објављено: 10.05.2022. PDF OdÅ¡tampaj E-mail
Поштовани,

Обавјештавамо Вас о акредитацији континуиране едукације у организацији Фармацеутског друштва Републике Српске.

Програм континуиране едукације „Улога фармацеута у праћењу пацијената с астмом“ ће се одржати 25.06.2022. године у Бијељини.

Програм је бодован са 9 бодова за предавача и са 5 бодова за слушаоца и учешће у научном или организационом одбору 6 бодова.

У прилогу се налази рјешење за домаћи симпозијум са међународним учешћем у организацији Фармацеутског друштва Републике Српске.

ПРИЛОГ1

С поштовањем,
Стручна служба Фармацеутске коморе РС