Објављено: 15.09.2020. PDF OdÅ¡tampaj E-mail
Поштовани,

У прилогу се налазe рјешењa стручних предавања у организацији Јавне здравствене установе Апотека Хан Пијесак, Пословна јединица "Градска апотека" Власеница.

ПРИЛОГ1
Едукација "Суплементи за побољшање квалитета јајне ћелије" ће се одржавати септембар-децембар 2020. године путем интернет странице организатора.
Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.
 
Едукација "Лабораторијске анализе при лијечењу инфертилитета жене" ће се одржавати септембар-децембар 2020. године путем интернет странице организатора.

Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.

ПРИЛОГ3
Едукација "Ментални аспекти репродуктивног здравља" ће се одржавати септембар-децембар 2020. године путем интернет странице организатора.
Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.

ПРИЛОГ4
Едукација "Синдром полуцистичних оваријума као узрок неплодности" ће се одржавати септембар-децембар 2020. године путем интернет странице организатора.
Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.

ПРИЛОГ5
Едукација "Испитивање узрока неплодности" ће се одржавати септембар-децембар 2020. године путем интернет странице организатора.
Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.

ПРИЛОГ6
Едукација "Фармакологија неполодности код жена" ће се одржавати септембар-децембар 2020. године путем интернет странице организатора.
Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.

С поштовањем,
Стручна служба Фармацеутске коморе РС