Objavljeno: 13.03.2020 PDF Odštampaj E-mail
Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje kontinuirane edukacije u organizaciji zdravstvene ustanove Dom zdravlja Banja Luka.
Edukacija će se održati u Banjaluci 25-27.02.2020. godine, mart, april, maj, jun, septembar, oktobar, novembar i decembar 2020. godine.

Program je bodovan sa 8 bodova za predavača, 5 boda za slušaoca.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS