Odštampaj E-mail

Izjava

Farmaceut je dužan da prilikom podizanja licence potpiše izjavu.


Farmaceut je dužan da prilikom promjene radnog mjesta u roku od 5 dana pismenim putem, putem potpisane izjave, obavijesti Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Farmaceutsku komoru Republike Srpske o promjeni radnog mjesta.

 Izjava u PDF formatu 
 Izjava u DOT formatu
 
 Zahtjev za izdavanje licence u PDF formatu
 
 Zahtjev za izdavanje licence u DOT formatu