Komisije


Komisija za etiku, deontologiju i stručni nadzor
- Đermanović mr farm. Mirjana Banja Luka; predsjednik
- Milović mr farm. Miljana, Trebinje; član
- Mihajlović mr farm. Ljubana, Bijeljina; član
- Tumarčić mr farm. Jelena, Doboj, član
- Ćosić mr farm. Mira, Banja Luka; član

Komisija za unapređivanje kvaliteta zdravstvene zaštite i zaštite korisnika

- Tasovac mr farm. Zorica,  Trebinje; predsjednik
- Kopanja mr farm. Đurđica, Banja Luka; član
- Novaković mr farm. Radojka, Višegrad; član
- Mitrović mr farm. Jelena,  Banja Luka; član
- Babić mr farm. Zorica, Banja Luka, član

Komisija za utvrđivanje prijedloga cijena za zdravstvene usluge
- Mićanović mr farm. Snežana, Doboj, predsjednik
- Mucović mr farm. Mirjana, Trebinje; član
- Crkvenčić mr farm. Anica Banja Luka; član
- Lakić mr farm. Slobodanka, Banja Luka; član
- Vujanović mr farm. Snežana, Novi Grad; član

Komisija za priznanja i nagrade
- Tadić mr farm. Vesna, Pale; predsjednik
- Batar mr farm. Danijela, Banja Luka; član
- Mihajlović mr farm. Sanja, Zvornik; član
- Ivetić mr farm. Jagoda, Banja Luka; član
- Nešković mr farm. Duška, Lopare; član

Komisija za stručno usavršavanje farmaceuta i izdavačku djelatnost
- Vujanović mr  farm. Biljana, Bijeljina; predsjednik
- Miladinović mr farm Đurđica, Trebinje; član
- Jeremić mr farm. Dragana, Bijeljina; član
- Čugalj mr farm. Zdravko, Pale; član
- Bubić-Pajić mr farm. Nataša, Banja Luka; član