Суд части

1. Муцовић мр фарм. Мирјана, предсједник

2. Мршић мр фарм. Ивана, члан

3. Ћорић мр фарм. Ана, члан

4. Трифковић мр фарм. Нада, члан

5. Асановић мр фарм. Ана, члан